Farfar Holmfrid Skölds anor

  
 Min farfar Holmfrid Sköld
växte upp i "Sköld-huset" på Härnäset i Bohuslän.
Han var det 5:e barnet i en skara på totalt 13 syskon. Föräldrarna var Johan och Hilda Sköld. Holmfrid arbetade som stenhuggare på Härnäset. 
1944 i augsusti gifte sig Holmfrid med min farmor Agda Karlsson. De fick min pappa Karl-Axel i november. Fram till 1949 bodde de kvar i "Sköld-huset" med min farfars mor Hilda. Familjen sov på övervåningen och Hilda sov i kökssoffan. Min pappa kommer ihåg Hilda som en varm och omtänksam kvinna som han tyckte mycket om.  

1949 flyttade Holmfrid, Agda och Karl-Axel ut på Malmön och bosatte sig på Draget. 1952 dog Holmfrids mor Hilda då hon var på besök i lägenheten på Draget. 

Holmfrid arbetade som stenhuggare på Malmön också. Men även som kranförare i stenbrotten. Men det var ett slitsamt liv. Holmfrid råkade under loppet av några år ut för  tre olyckor, varav den sista riktigt illa då han och kranen han körde, välte ner i stenbrottet. Holmfrid fick efter dessa olyckor bestående skador.

1960 flyttade Holmfrid och Agda till Folkets hus på Malmön där han fått arbete som  vaktmästare. Sonen Karl-Axel gick på yrkeshögskolan i Uddevalla men var hemma på Malmön för att göra sin praktik och senare även jobba på Edner Malm. 1962 gick Karl-Axel till sjöss och var ute i två år. 1964 flyttade Holmfrid och Agda till en lägenhet på Korsgatan i Lysekil. Några år senare vidare till en lägenhet på Badhusberget. 

 

/hulda.jpg 
 Min farfars mor Hilda Sköld
föddes 1871 i Tossene socken som oäkta dotter till Beata Charlotta Kristiansdotter. Ingen fader angavs.
Modern anges vara på "Socknens slut" och just Hildas födelsenotis är det sista tecknet jag har från modern Beata och jag har inte kunnat spåra vad som hände modern efter detta.

Hilda växte upp som fosterdotter hos Karolina Petersdotter och hennes dotter Helena Paulina Andersdotter i Kroken under Hommedal. Hommedal ligger långt in på Sotenäset. Ungefär mitt emellan Bovallstrand och Stranderäng. Här bodde Hilda fram till 1887 då hon var 16 år. Då gav hon sig iväg för att arbeta som piga.

Mellan 1887 och 1889 arbetar hon som piga: först ett år i Hunnebostrand hos Carl A. Sahlberg. Efter det ett år hos Andreas Olsson, Långeland, Askum och sedan ett år på Germunderöd, Askum.

1889 flyttar hon över från Sotenäset till Härnäset och Bro församling. Där tjänstgör hon som piga hos Hilmer Pontus Karlsson i Ed.

1890 flyttar hon tillbaka till Tossene församling och är piga hos Leonard Niklasson i Säm.
Från 1891 finns hon upptagen på listan över obefintliga. I listan anges också att hon flyttat till Bro 1897 samt att hon har en oäkta dotter Emma Matilda född i Bro 1892.

Under ovan period, då Hilda står på listan över obefintliga, fram till 1898, får hon ytterligare 3 oäkta barn: 
1:a sonen Johan Volgar född 1895 står född i såväl Tossene som Bro förs. Ingen fader angiven. Han har en inflyttningsattest till Bro.
2:a sonen Anders Bell  född 1897 i Bro med Karl Johan Sköld  som fader.
3:dje sonen Karl Lärd född 1898 i Bro med Karl Johan Sköld som fader.

Jag tror därför att Hilda har bott i Bro men varit skriven i Tossene. Jag antar att fadern till Johan Volgar också är Karl Johan Sköld.
/holmfrid-o-agda-skold-med-hulda-och-andra-framfor-enebacken-fiskeback.jpg

Hilda gifte sig 18/5 1900 med sin Karl Johan Sköld. Hon var då redan mor till 4 barn och i 8:e månaden med sitt 5:e.

Hilda och Johan bodde tillsammans i Fiskebäck på Härnäset. Hon födde 13 (!) barn under en period av 21 år. 10 av dessa överlevde till vuxen ålder.
Min farfar Holmfrid var ett av dessa barn.

/hulda-skold-med-karl-axel-skold-pa-armen.jpg

Min farmor Agda, farfar Holmfrid och pappa Karl-Axel bodde tillsammans med Hilda tills pappa var ca 4 år. Han kommer ihåg henne som en riktigt mysig farmor. Hon sov i kökssoffan nere i köket.

Hilda blev änka 1939.

Hilda dog 1952 när hon var på besök på Draget, Bohus Malmön hos sin son Holmfrid och min pappa Karl-Axel. Hon var då 81 år.

 

 Min farfars mors mor Beata Charlotta Kristiansdotter föddes 1843 i Håby socken som oäkta dotter till Carolina Christiansdotter. Ingen fader angavs. Vid denna tid arbetade modern Carolina som piga på Nedre Lycke i Håby socken.
Under de första levnadsåren kan jag inte spåra vart mor och dotter befinner sig.
Men från 1843 till 1863 kan jag se att Beata bor med sin mor på Lille Hage under Kärr övre. Denna plats ligger på Åbyfjordens västra strand. Långt in i fjorden ganska nära Stranderäng. Där bor även hennes mormor Britta Olsdotter med sin 2:a make Niklas Kristiansson (Kjerrström).

1863 börjar hon tjänstgöra som piga under Häller. Här är hon en kort tid innan hon flyttar tillbaka till sin mor på Lille Hage under Kärr Övre.
1866 ger hon sig av igen och blir piga under Koderöd i ett år. Flyttar vidare till Elseröd  och är piga där i 3 år.

I Tossene husförhörslängd 1870 står hon som frånvarande och det sista livstecknet jag har av Beata Charlotta är när hon får sin oäkta dotter Hulda 1871. Hulda kom att växa upp som fosterdotter hos Karolina Petersdotter i Kroken, Hommedal.
Vad som hände Beata Charlotta har jag inte kunnat hitta.

 

 Min farfars mormors mor Carolina Kristiansdotter föddes i november 1808 i Askums stora Kronogård. Fadern var gästgivare. Carolina var det första barnet i en syskonskara av minst 5.
Familjen bodde i på Askum stora Kronogård fram till 1817 då de flyttade till torpet Kasen under Vässjö. Detta ligger vid Hällevadsholm. En ganska lång flytt i den tidens mått mätt.
Fadern dog redan 1821 och detta splittrade familjen.

Carolinas mor, Britta, gifte om sig med Niklas Kristiansson (Kjerrström). Niklas, modern och Carolina bosatte sig 1826 på torpet Lille Hage under Övre Kärr. Denna plats ligger på Åbyfjordens västra strand. Långt in i fjorden ganska nära Stranderäng.
Carolina fick halvsystern Helena Charlotta 1828. Jag tror att hon också fick en halvbroderrn Carl 1826, som förmodligen dog som barn.

Carolina bodde kvar på Lille Hage fram till 1833 då hon var 25 år. Då hon gav sig iväg för att arbeta som piga. Jag har inte kunnat spåra henne fullt ut men vet att hon arbetade som piga i Håby socken på torpet Nedre Lycke år 1843. Hon födde där dottern Beata Charlotta. Dottern var oäkta och ingen fader angavs. I husförhörslängden finns en notering att Carolina har blivit skriftad i september. (Att bli skriftad är liknande att avge bikt.)

Carolina och hennes oäkta dotter Beata flyttade tillbaka till modern och fosterfader på Lilla Hage 1849. Carolina kom att bo kvar på Lille Hage resten av sitt liv. När fosterfadern, Niklas, dog 1859 tog torparen Jacob Olsson över Lilla Hage, men Carolina och hennes mor Britta bodde kvar ändå.

Carolina blev 75 år och dog 1884 av kallbrand i benen.

 

 Min farfars mormors mors mor Britta Olsdotter
föddes 1783 på Nedre Runden som ligger strax intill Stranderäng längst in i Åbyfjorden.
Här bodde hon fram till 1807 då hon gifte sig med Kristen Jonsson som drev Gästgiveri på Askum Stora Kronogård.
De fick minst 5 barn och bodde på gården i 10 år fram till 1817. Då flyttade de till torpet Kasen under Vässjö, som ligger strax intill Hällevadsholm i Svarteborg socken.
1821 dog Brittas make Kristen hastigt av blodslag (hjärnblödning). I bouppteckningen står under rubriken "Fastigheten":
"Ett helt mantal frälse skattehemman Wesje, …under äktenskapet köpt, utmätt för skuld till herr Captain Grimberg kort före Wallins död, sedan transporterad fordran å bemälte herr Capitain af Gustaf och Mathias Grimberg efter skuldsedel å 753 … hvarom rättegång uppställt och förevarit till pröfning vid domstolen höstting vid Tunge härad. Detta oansett upptages hemmanet till ansatt värde 1333,16."
Under ”Gäld och Skuld-rubriken” redovisas skulden till Capitainen, saken verkar alltså inte avgjord i domstolen.

Britta lämnades alltså utfattig i Vässjö. Hon begav sig hemmåt och bodde 1823-1824 hos sin bror Börje Olsson på Nedre Runden. Jag kan inte utläsa att hon har sina barn med sig.

Men lyckan vänder och 1826 är hon gift med en ny man, Niklas Kristiansson (Kjerrström). De bosatte sig på torpet Lille Hage under Övre Kärr, som ligger långt in i Åbyfjorden på dess västra strand.

Jag tror att de fick en son 1826 som endast levde något år. Men de fick också en dotter, Helena Charlotta, 1828.

Britta levde resten av sitt liv på Lille Hage. Hennes dotter Carolina från det första äktenskapet bodde också där från 1849.
1859 blev Britta återigen änka då Niklas dog. Torpet togs över av Jacob Olsson men Britta och dottern Carolina bodde ändå kvar.
Britta dog 1862 då hon var 79 år.

 

 Min farfars mormors mors far Kristen Jonsson Wallin
föddes .... 

 

Antavlor

- Holmfrid Sköld
- Agda Sköld
- Torsten Johansson
- Signe Johansson

 

Namnet "Sköld"

Namnet Sköld fick vi år 1827 då Johannes Sköld blev soldat i Bohusläns regemente. För ättlingarna till Johannes finns en Facebook-grupp skapad. Är du ättling till Johannes Sköld så be om medlemskap :-)

 Facebook-grupp för ättlingar till Johannes Sköld

 

Facebook